De doorloop van uw baan in één oogopslag

Aanwezigheidsregistratie

Eenvoudig en overzichtelijk
De registratie is een eenvoudige handeling en kan op meerdere manieren:  
  • iBirdies: Spelers die de iBirdies app gebruiken krijgen automatisch een bericht op hun smartphone waarin ze gevraagd wordt zich aan te melden. Met een eenvoudig ‘Ja’ gebeurt dat direct,
  • QR-code: De overige spelers aan het begin van hun ronde een standaard of paal met een QR-code en het verzoek zich te registreren. Gelezen met een smartphone brengt de QR-code een scherm waarop de speler zichzelf en zijn flight kan aanmelden,
  • Interactieve informatiezuil: Een baan kan ervoor kiezen om spelers zich te laten melden op een interactieve informatiezuil in de receptie,
  • Marshal en receptie: als het echt nodig is kunnen ook de receptie in het clubhuis en de marshal in de baan nog de aanwezigheid van één of meerdere spelers ingeven.
Onafhankelijk van de keuzes die de baan maakt, voor de spelers is de registratie van hun aanwezigheid een simpele handeling zonder werkdruk op receptie.
 
Overzicht
Op ieder moment van de dag levert de aanwezigheidsregistratie voor receptie, caddy master en marshal een nauwkeurig beeld van de baanbezetting. 
CourseView geeft voor iedere officiële lus een overzicht van alle de flights met het aantal spelers en hun gezamenlijke handicap. Duidelijk wordt welk deel van de spelers in een flight zich heeft aangemeld. Er zijn aparte aanduidingen voor bijzondere flights (denk aan wedstrijden en baanlessen).
Met een flatscreen bij de receptie of in het starthuis kan dit overzicht gedeeld worden met spelers en gasten.
CourseView geeft verder inzicht in het tijdstip en de wijze waarop leden en gasten zich registreren. 
Dat levert meer efficiëntie in de bezetting van de baan. Bijvoorbeeld als een startende flight nog niet volledig is en de daaropvolgende al wel helemaal gereed staat. 
Het extra inzicht in het gedrag van leden en gasten helpt bij de communicatie over het gewenste gebruik van de baan, bijvoorbeeld bij het voorkomen van ‘no shows’.
 
Extra: weeralarm
De registratie van de aanwezigheid geeft de caddy master de mogelijkheid om bij snel verslechterende weersomstandigheden een weeralarm rond te sturen. Zo’n bericht staat in het iBirdies’ content managementsysteem van de baan en wordt met een paar simpele handelingen verstuurd naar alle gebruikers van iBirdies die op dat moment in de baan zijn.

link naar Google play
link naar Apple store

Titel